תקנון

ברוכים הבאים לאתר חנות האינטרנט של אם סי אס
החנות משמשת כחנות אינטרנטית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באתר בישראל
תנאי מוקדם לתוקף הרכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי משתמש האתר באתר, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין אם סי אס

הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים
גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מבטאת את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון.
לפיכך אם אינך מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות
תנאי תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת והחברה שומרת על זכותה לעדכן ו/או לשנות אותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתמש לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין שינויים בתקנון האתר כאמור אנא הקפד להתעדכן בהוראות התקנון לפני כל רכישה באתר
השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

המכירה לא מיועדת למכירה סיטונאית ולא מיועדת למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים).
אלא אם כן החברה הסכימה בכתב למכירה סיטונאית ניתן להזמין עד 5 פריטים מכל מוצר ללקוח, אלא אם צוין אחרת בתוך פירוט המוצר
התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד.
ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין התמונה.
בכל מקרה של סתירה בין המפרט בפועל לבין המתואר בתמונה, המפרט בפועל יהיה המפרט המחייב.
האחריות לכל מוצר הינה בהתאם למצוין בתעודת האחריות ו/או לכתוב בחשבונית לכל מוצר לפי תנאי היבואן/היצרן.
כאשר מבצעים קנייה עם משלוח השירות אינו בהכרח באתר הלקוח אלא כפי שמצוין בתעודת האחריות.
תנאי האחריות כפופים לתנאי תעודת האחריות ו/או לכתוב בחשבונית לפי תנאי היבואן/היצרן
המוצרים אשר מוצעים למכירה באתר, ניתנים לרכישה גם בסניפי רשת החנויות הפיזיות של אם סי אס, בכפוף לחוסרים זמניים במלאים, בהתאם לתקנון (להלן: "הסניפים").

בסניפים ניתן לשלם בכרטיסי אשראי ו/או במזומן.
ישנם מוצרים הזמינים לרכישה בסניפי החנויות הפיזיות אך לא באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
בדומה, ישנם מוצרים שלא ניתן להזמין במשלוח, אלא באיסוף עצמי בלבד.

המחירים, המבצעים, התנאים וכל מידע ביחס למוצרים המופיע באתר ובדפי המוצרים הנקובים באתר תקפים עד לסוף יום העבודה בלבד
המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.
החנות רשאית לבטל ו/או להאריך ו/או לקצר ו/או לשנות ו/או להפסיק כל מבצע שקיים באתר בכל עת ומכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין

שיטות המכירה באתר
המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני החברה השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של הקונה תוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה, ובכפוף לכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי מחסן החנות בעת השלמת הליך המכירה.
עסקאות מעל 600 ש"ח מותנות בכך שכתובת יעד המשלוח וטלפון בעל הכרטיס זהים לפרטים שבחברת האשראי ובאישור של האתר. החברה רשאית על פי שיקול דעתה, לבטל עסקה כאשר קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל מכל סיבה שהיא
השלמת הרכישה מותנת בשליחת אישור הזמנה מאת האתר לדואר האלקטרוני של הרוכש
המחירים באתר מתעדכנים ככל הניתן בזמן אמת.
עם זאת, מחירי המוצרים הנמכרים באתר עלולים להיות לא מעודכנים.
המחיר המחייב הוא מחיר המוצר כפי שהוצג לרוכש באימות פרטי העסקה וטרם אישורה הסופי על ידי הרוכש

מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

בעת רכישת המוצר מצוין באתר מספר ימי האספקה במידה ולא צוין ימי האספקה יהיו עד 21 ימי עסקים.

אספקת המוצרים תתבצע בתחומי הקו הירוק בלבד.

· ליעדים מרוחקים תחול תוספת תשלום לפי האזור בתאום מראש .
· הספק לא יהיה אחראי לאיחור או עיכוב באספקה או לאי אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון או אירועים שאינם בשליטתה.
· איסוף עצמי: עד 14 ימי עבודה מיום קבלת האישור מהספק לאיסוף, במקרים חריגים יש לפנות ישירות לספק.

במקרה של איסוף עצמי חלה חובה לוודא מראש שהמוצר ישנו ולתאם את איסופו עם צוות האתר.

ההובלות למוצרים לא כוללות את פינוי המוצר הישן.

ההובלה עד 3 קומות מעל קומה 3 או תהיה עלות נוספת מול המובילים.


כללי

החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא
החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו, אלא אם נכתב אחרת
הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת
רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות
החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת. הנוסח האחרון הוא המחייב

ברירת דין ובוררות
הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד.
כל סכסוך או חילוקי דעות בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, לבוררות שתתנהל במוסד הישראלי לבוררות עסקית על-פי כלליו, לשלילת כל סמכות של כל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית אחרת
היה ולפי דין, ייקבע כי ההכרעה תעבור להכרעה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אחרת, סמכות לבימ"ש מוסמך באזור המרכז בלבד. יחולו דיני משפט במדינת ישראל בלבד

המחויבות שלנו לאבטחת מידע
אנו נוקטים אמצעים סבירים על מנת למנוע כניסה לא מורשית למחשבי החנות. אנו עושים כל מאמץ לשמור על המידע מעודכן, ולוודא שימוש נכון בנתונים.
יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר.