תקנון למדיניות ביטול עסקה

צרכן רשאי לבטל עסקה (בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ולרבות התקנות מכוחו)
יש לציין שביטול עסקה מותנה בכך שהמוצר לא נפתח ובאריזתו המקורית במתן הודעה באחת הדרכים הבאות:
בע"פ (בטלפון או בהודעה בעל פה בסניף)
בדואר רשום; בדואר אלקטרוני;
בפקס; ובאינטרנט בדף זה.

בהודעת ביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – פרט מזהה נוסף.
פרטי ההתקשרות הנם כדלהלן:

דוא"ל: oksanamcs@gmail.com
טלפון: 08-6650416
פקס: 08-6226086
כתובת למשלוח דואר רשום:
לכבוד: אם סי אס שיווק טכנולוגי ת.ד 747

במקרה בו הצרכן מבקש לבטל את העסקה מפני שהמוצר פגום או מפני שהמוצר שסופק שונה מזה שהוזמן
(אי התאמה), המוכר לא יכול לדרוש תשלום בגין ביטול העסקה, הובלה, או החזרת המוצר.
כל מה שעל הצרכן לעשות הוא לשלוח הודעת ביטול ולציין כי המוצר פגום או שונה מזה שהוזמן, לפי המקרה.

במקרה בו הביטול נעשה שלא בעקבות פגם או אי התאמה, על הצרכן לשלם דמי ביטול בשיעור 5% מסכום העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. המוכר לא יוכל לדרוש את עלות ההובלה לאספקת המוצר לצרכן (בהנחה שמחיר ההובלה כלול במחיר העסקה), אולם הצרכן צריך לדאוג להחזרת המוצר למוכר, ובתוך כך לשאת בהוצאות המשלוח.

פנייה עבור ביטול עסקה