תקנון למדיניות ביטול עסקה

צרכן רשאי לבטל עסקה (בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ולרבות התקנות מכוחו)
יש לציין שביטול עסקה מותנה בכך שהמוצר לא נפתח ובאריזתו המקורית במתן הודעה באחת הדרכים הבאות:
בע”פ (בטלפון או בהודעה בעל פה בסניף)
בדואר רשום; בדואר אלקטרוני;
בפקס; ובאינטרנט בדף זה.

בהודעת ביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – פרט מזהה נוסף.
פרטי ההתקשרות הנם כדלהלן:

דוא”ל: oksanamcs@gmail.com
טלפון: 08-6650416
פקס: 08-6226086
כתובת למשלוח דואר רשום:
לכבוד: אם סי אס שיווק טכנולוגי ת.ד 747

פנייה עבור ביטול עסקה